Den som inte vågar ta nästa steg, riskerar att bli stående på ett ben resten av livet, har en vis man sagt. Precis så fungerar det också för den organisation eller företag som inte satsar seriöst på utveckling. Allt kommer att börja halta med vikande resultat som följd. Mycket beroende på att medarbetarna mår allt sämre. Utvecklingsarbete tar dock tid, och ibland kan man behöva ta hjälp utifrån för att hinna med allt under dagar som synes gå allt fortare.

Saker Susanne Helt enkelt kan vara behjälplig med:
• Grupputveckling i olika former
• Effektiva utvecklingssamtal
• Kvalitetsarbete
• Marknadsföring (planer, undersökningar, kanaler, texter)
• Personal- och kundenkäter (framtagande och genomförande)
• Allt inom extern och intern information. Policies, planer, vägar, upplägg av hemsidor och intranät. Speciellt internkommunikation är jag duktig på.
• Textskrivande såsom årsberättelse, verksamhetsplan, webbsidor, broschyrer , pressmeddelanden och böcker.