Skriva kan väl alla?

Javisst, men i denna tid när vi överöses av information är det viktigaste hur vi skriver.

Undersökningar visar att om du inte har lyckats fånga mottagarens intresse inom 15 sekunder, har du förlorat honom eller henne. Jag erbjuder därför skrivkurser på olika nivåer som naturligtvis anpassas efter deltagarnas olika behov.

Det är till exempel många yrkesgrupper som tidigare inte behövt skriva i någon nämnvärd omfattning, men som nu förväntas ge skriftlig information via e-post bland annat. Varsågod att blanda som du vill.

Kurserna kan innehålla:
• Konsten att skriva journalistiskt. Det innebär det viktigaste först, kortfattat, enkelt och tydligt
• Identifiering av målgrupp
• Språkets anpassning till denna
• Metod för att komma igång med skrivandet och skapa ett bra upplägg
• De viktiga värdeorden och en levande text
• Grundläggande skrivregler för en professionell text. Exempelvis versaler, skiljetecken, siffertal, veckodagar och att  eliminera särskrivning
• Minnesträning
• Minnesanteckningar och protokoll
• Referat
• Rubriksättning
• Layoutens grundregler och betydelse
• Anslag, utskick och annan offentlig information
De flesta momenten innehåller praktiska övningar.

Svårtydda och krångliga dokument som ska besvaras? Kundbreven som borde skrivas, men tiden som aldrig verkar räcka till? Ja, det finns saker som lätt kan produceras av någon annan, medan du kan ägna din tid åt den viktiga kärnverksamheten. Susanne Helt enkelt kan hjälpa dig med i princip vad som helst i textväg.

 

 

Kommentera