När Janne Josefsson ringer, då är det lika bra att lämna in sin avskedsansökan på en gång. Sagt av en man som ”drabbades” av den undersökande journalisten Josefsson. Nu är det inte så ofta han hör av sig, utan det är mest de lokala medierna. Och det kan kännas nog så besvärande. Med kunskap om hur media fungerar, vilka rättigheter du har, och vad som absolut bör undvikas, är du på säkrare mark.

En annan gång är det kanske du som vill sprida en nyhet. Med insikt i journalistiskt tänkande och verktyg för att skapa slagkraftiga pressmeddelanden, inbjudningar till presskonferenser och annat pressmaterial, når du lättare ditt mål.

En heldagsutbildning i mediastrategi kan innehålla:
• Redaktioners uppbyggnad och tidningars organisationer
• Så tänker en journalist. Olika journalistiska områden och mediaföretag
• Den viktiga fotografen
• Vanliga fackuttryck
• Pressens, radio- och TV:s etiska regler
• Dina rättigheter och skyldigheter
• Offentlighetsprincipen
• Upphovsmannaskydd (copyright)
• Meddelandeskydd och källskydd
• Plan för vem som svarar på vad
• Att undvika de värsta misstagen
• Klockslag, veckodagar och andra viktiga tidpunkter
• Skriva pressmeddelanden som ger resultat. Praktisk övning med feedback
• Praktiska övningar med kamera inför intervjusituationer (medieträning)

Kommentera