Media

  När Janne Josefsson ringer, då är det lika bra att lämna in sin avskedsansökan på en gång. Sagt av en man som ”drabbades” av den undersökande journalisten Josefsson. Nu är det inte så ofta han hör av sig, utan

Skriva

Skriva kan väl alla? Javisst, men i denna tid när vi överöses av information är det viktigaste hur vi skriver. Undersökningar visar att om du inte har lyckats fånga mottagarens intresse inom 15 sekunder, har du förlorat honom eller henne.

Tala

  Väldigt många männniskor skulle aldrig frivilligt ställa sig framför en grupp och tala. En studie i USA visar att merparten av de tillfrågade var mer rädda för att hålla föredrag, än för att dö. Dessvärre hamnar vi allt oftare

Följ mig på Facebook: